Zapobieganie wypadkom na drogach

Sposoby zapobiegania wypadkom na drogach są bardzo różne, a osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kierowców stale starają się przewidywać z jakimi problemami mogą borykać się właściciele samochodów i ciężarówek. Należy podkreślić, że jednym z najważniejszych uwarunkowań bezpiecznej jazdy jest posiadanie w pełni sprawnych pojazdów, które nie ulegają żadnym awariom i nie muszą być usuwane z dróg […]